Art. 1 – Definitii 

„Contract” – prezentul acord al partilor, care se poate incheia valabil exclusiv in limba romana.
„Acceptarea ofertei” – finalizarea de catre Beneficiar a procesului de completare a formularului de comanda de pe site
„Formular de comanda” – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Furnizor si Beneficiar, prin care la solicitarea Beneficiarului, Furnizorul este de acord sa presteze Serviciile solicitate, iar Beneficiarul este de acord sa primeasca aceste Servicii si sa le plateasca, daca a optat pentru un pachet de servicii. Comanda se considera finalizata si va produce efecte din momentul in care acceptarea ofertei ce include plata efectiva a pretului seviciilor tarifare alese a ajuns la Aweb Design.
„Gazduire” – reprezinta un serviciu care permite persoanelor fizice sau juridice sa stocheze date electronice destinate sau nu accesului public si sa intretina domeniile sau subdomeniile proprii ori subdomeniile de tip subdomeniu.domeniu.ro, prin furnizarea de catre Aweb Design a spatiului necesar pe serverele proprii sau ale unor alte companii terte;
„Notificare” – anunt scris transmis prin posta electronica sau afisat pe orice alt suport electronic privind orice intrerupere planificata care va afecta disponibilitatea serviciului. Aweb Design va depune eforturi rezonabile pentru a-i transmite Beneficiarului inainte cu cel putin 1 zi lucratoare o astfel de notificare.
„Pachet de Servicii” – structura de cost reprezentand plata aferenta unui pachet de servicii ales, incluzand o anumita serie de optiuni functionale alese, asa cum se regaseste in pagina https://www.awebshop.ro/ si care poate fi actualizata fara notificare prealabila. Orice schimbare a pretului contractului va fi comunicata separat si individual Beneficiarului, daca va fi cazul.
„Suport” – centrul de suport tehnic al Aweb Design, disponibil de Luni pana Vineri, in intervalul orar 09.00 – 18.00 la adresa de email support@awebdesign.ro sau prin intermediul formularului de contact situat la adresa https://www.awebshop.ro/contact
„Utilizare normala” – utilizarea serviciilor, conform pachetelor de servicii alese, exclusiv in scopul pentru care au fost oferite de catre Furnizor, in limitele capacitatilor si optiunilor disponibile in cadrul sistemului, conforma cu Termenii si conditiile de utilizare si supusa prevederilor prezentului Contract.
„Termeni si conditii de utilizare” – reguli de conduita si de utilizare a serviciilor de catre Beneficiar, disponibile in varianta actualizata periodic pe site-ul https://www.awebshop.ro/termeni-conditii si care pot fi actualizate, modificate in orice fel, fara notificare prealabila.

Art. 2 – Obiectul contractului 

2.1 Obiectul contractului il constituie prestarea de catre Aweb Design in interesul Beneficiarului a urmatoarelor servicii, conform termenilor si conditiilor prezentului Contract:
a.punerea la dispozitia Beneficiarului a unei platforme(script) de magazin online bazat pe softul denumit OpenCart si a unor serii de optiuni functionale pentru instalarea si crearea de magazin online, conform pachetului de servicii selectat de catre Beneficiar, ale carui/caror specificatii sunt indicate pe pagina de prezentare, disponibila si valabila la data completarii formularului de comada la adresa: https://www.awebshop.ro/contact.
b.gazduirea magazinului/magazinelor online pe serverele Aweb Design sau a partenerilor acestora in vederea accesarii de catre terti.

Art. 3 – Durata contractului 

3.1 Prezentul Contract intra in vigoare din momentul in care acceptarea ofertei ce include si plata efectiva a pretului seviciilor tarifare alese a ajuns la Aweb Design.
3.2 Prezentul Contract se incheie odata cu instalarea platformei de magazin online pe domenul specificat de client sau in cazul in care Beneficiarul renunta la folosirea serviciilor Aweb Design

Art. 4 – Valoarea contractului 

4.1 Preturile pentru Servicii sunt exclusiv cele prevazute in anexele la comanda acceptate si utilizate de Beneficiar prin plasarea comenzii. Plata se considera efectuata cand suma corecta de bani, scutita/libera de orice taxe bancare, comisioane sau orice alte taxe/retineri, a fost primita in contul Furnizorului. 

Art. 5 – Termene si modalitati de plata 

5.1 In urma comenzii trimise pentru achizitionarea unui pachet de servicii, se va emite o factura proforma care va fi achitata prin:
– Plata cu Ordin de Plata in contul IBAN al Beneficiarului RO46INGB0000999906012822, deschis la ING BANK

Beneficiarul va primi acces la serviciile corespunzatoare pachetului achizitionat in momentul in care se confirma plata.

Art. 6 – Drepturile si Obligatiile Furnizorului 

6.1 Aweb Design se obliga sa:
a.sa acorde acces Beneficiarului la optiunile functionale necesare crearii si administrarii magazinului/magazinelor online, conform pachetului de servicii comandat de catre Beneficiar.
b.creeze toate conditiile tehnice rezonabil posibile, rezonabil uzuale si minimum necesare, fara ca aceasta sa constituie o obligatie de deplina garantie, pentru o buna protectie impotriva incercarilor de frauda.
c.remedieze eventualele defectiuni reclamate, in scris, de Beneficiar, in cel mai scurt timp, daca reclamatia este raportata si inregistrata la centrul de suport Aweb Design. Formularea si inregistrarea reclamatiei nu suspenda obligatia Beneficiarului de a plati serviciul asupra caruia s-a angajat in temeiul contractului. Defectiunile sunt considerate a fi reparate, in eventualitatea unei remedieri integrale sau partiale, ori de cate ori se asigura furnizarea/continuitatea Serviciului. Orice reclamatie cu privire la functionarea Serviciului va fi trimisa la adresa de email support@awebdesign.ro sau prin intermediul formularului de contact situat la adresa https://www.awebshop.ro/termeni-conditii . Aweb Design se obliga sa remedieze deranjamentele tehnice de functionare aparute in reteaua sa, astfel incat sa asigure furnizarea/continuitatea Serviciilor, in maximum 14 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora, conform specificatiilor din prezentul articol.
d.asigure confidentialitatea parolelor de acces ale Beneficiarului si sa remedieze problemele de natura tehnica ce impiedica functionarea normala a serviciului, care revin atributiilor Aweb Design (probleme tehnice ale sistemului, aspecte necorespunzatoare cu privire la disponibilitate).
e.sa puna la dispozitia Beneficiarului prezentul Contract incheiat/agreat, in contul sau de utilizator. Contractul incheiat este stocat de catre Aweb Design in sistemul sau informatic.
6.2. Aweb Design se obliga sa ofere Beneficiarului, la cererea acestuia, dreptul de a achizitiona licenta pentru Platforma Aweb Design la pretul de lista de 1999 RON per domeniu web.
6.3 Aweb Design nu are dreptul sa modifice continutul de tip text sau foto adaugat de catre Beneficiar in contul sau, fara acordul acestuia, cu exceptia cazurilor cand o solicitare de modificare inclusiv prin blocare este inaintata de institutii sau organisme abilitate sau este o obligatie ori o alternativa prevazuta de lege pentru evitarea angajarii in orice fel a raspunderii Furnizorului.
6.4 Aweb Design isi rezerva dreptul de a suspenda accesul Beneficiarului la Servicii, temporar sau definitiv, in cazul in care detine dovezi cu privire la incalcarea de catre Beneficiar a prezentului Contract si/sau a Termenilor si conditiilor de utilizare a Serviciilor, disponibili la adresa ttps://www.awebshop.ro/termeni-conditii
6.5 Folosirea Serviciilor se efectueaza numai de catre Beneficiar pe proprie raspundere, iar accesul publicului la informatie se realizeaza tot pe propria raspundere a Beneficiarului. Serviciile sunt furnizate ca atare pe seama si in numele Beneficiarului, iar Aweb Design nu ofera niciun fel de garantii clientilor Beneficiarului in nici o situatie, iar in cazul unor pretentii de orice fel din partea oricaror terti in legatura cu Beneficiarul si informatia postata de acesta da nastere automat obligatiei de garantie integrala, incluzand cheltuieli conexe si accesorii generate de pretentiile avansate.
6.6 Aweb Design isi rezerva dreptul sa suspende temporar contul de Utilizator sau sa intrerupa definitiv orice serviciu oferit daca sunt semnalate ca nerespectand prevederile legale, putand constitui dar fara a se limita la – acte de defaimare, amenintare, care contin sau fac referire la pornografie, obscenitate, care incalca drepturile de proprietate intelectuala ale unei alte persoane fizice sau juridice sau care incalca prezentul acord cu privire la Termenii si Conditiile de folosire a site-ului Aweb Design si a Serviciilor.
6.7 Aweb Design nu pretinde, nu isi aroga si nu detine drepturi de proprietate intelectuala aferente continutului folosit/postat de catre Beneficiar in cadrul Serviciilor. Toate materialele si informatiile se afla in proprietatea Beneficiarului, care este unicul raspunzator pentru continutul acestora.
6.8 In cazul importului de produse de la orice furnizor de produse inclusiv InterLink, Aweb Desing nu poate raspunde pentru continutul acestuia sau pentru informatiile ce sunt prezentate ca structura, produse, categorii, filtre sau orice alta informatie ce este servita direct de furnizorul de produse cu ajutorul Feed-ului/API-ului oferit de furnizor.Art. 7 – Drepturile si Obligatiile Beneficiarului 

7.1 Beneficiarul se obliga:
a.sa respecte termenii si conditiile de folosire a serviciului puse la dispozitie la adresa https://www.awebshop.ro/termeni-conditii
b.sa nu foloseasca serviciile contrar practicilor in domeniu, auto-reglementarilor, sau legislatiei in vigoare, ori sa foloseasca metode de lucru care direct sau indirect afecteaza sau incalca drepturile si interesele tertilor.
c.sa utilizeze in mod normal si onest Serviciul pentru scopuri licite de comert si comert licit. Beneficiarul nu va intreprinde si nu va permite intreprinderea niciunei actiuni care sa puna in pericol securitatea retelei si a sistemului Aweb Design sau cele apartinand tertilor, sau care sa contravina in vreun fel utilizarii normale a Serviciilor. In aceste cazuri, responsabilitatea pentru toate si oricare daune solicitate de catre terti ii apartin in exclusivitate Beneficiarului.
d.sa achite contravaloarea tarifelor/pachetelor de servicii lunare.
e.sa isi asume responsabilitatea privind pastrarea in conditii de securitate a numelui de utilizator, parolelor si a altor informatii confidentiale.
f.sa nu foloseasca sistemul Aweb Design si/sau serviciul furnizat sub nicio forma si in nicio circumstanta pentru gazduirea, comunicarea de, referirea la sau directionarea catre niciunul (niciuna) din urmatoarele continuturi:
i.Nuditate, pornografie de orice fel, orice imagine sau text cu continut sexual sau obscen;
ii.Incalcarea drepturilor de proprietatea intelectuala si a dreptrurilor de autor si/sau conexe in special sau al oricarui alt drept sau interes al oricarui tert;
iii.Amenintari, abuz, hartuire, declaratii calomnioase, etc.;
iv.Promovarea de activitati ilegale cum ar fi: phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, warez (mp3, avi, etc; punerea la dispozitie de muzica sau filme), etc;
v.Orice imagine sau text menit sa incurajeze xenofobia;
vi.Informatii cu caracter personal si/sau privat pentru utilizarea acestora in scopuri ilegale;
vii.Orice continut considerat de Furnizor ca fiind daunator.
g.sa nu faciliteze sau sa realizeze trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (spam) pentru promovarea oricarui site, serviciu sau produs, utilizand sistemul Aweb Design sau prin serverele unor terti pentru promovarea oricarui site gazduit pe server. In cazul unor astfel de actiuni, care sunt considerate de catre Aweb Design ca spam si contravin legislatiei in vigoare, accesul la servicii va fi suspendat, iar raspunderea ii apartine in totalitate Utilizatorului si societatii comerciale, persoanei fizice autorizate sau persoanei fizice care detine magazinul online in culpa/promovat.
h.sa isi asume integral raspunderea si sa dezdauneze orice tert prejudiciat prin oricare din faptele interzise, indicate in paragrafele f) si g) de mai sus.
i.sa furnizeze informatii actuale, reale si valide despre identitatea societatii comerciale, a persoanei fizice autorizate sau a persoanei fizice care detine si opereaza magazinul online (nume societate, numar de inmatriculare la Registrul Comertului, Cod de Identificare Fiscala, Cod Numeric Personal, numar de telefon, adresa de email valida s.a.) si despre identitatea reprezentantului care administreaza contul de utilizator, asa cum este cerut in cadrul procesului de inregistrare sau in alte sectiuni ale website-ului. Utilizatorii se obliga sa mentina si sa modifice aceste informatii dupa cum este necesar, pentru a le mentine actuale, complete si exacte. In cazul in care informatiile referitoare la identitatea societatii comerciale, a persoanei fizice autorizate sau a persoanei fizice care detine si opereaza magazinul online sau informatiile referitoare la identitatea reprezentantului care administreaza contul de utilizator se dovedesc a fi incorecte sau false, accesul la Servicii va fi suspendat, pana la remedierea situatiei.
j.sa asigure autenticitatea sau valabilitatea informatiilor prezentate in cadrul magazinului creat. In caz de suspiciuni asupra autenticitatii sau valabilitatii acestori informatii, indiferent de natura sau obiectul de referinta al acestora, Aweb Design isi rezerva dreptul de a suspenda accesul la Servicii.
k.isi asume raspunderea pentru orice activitati intreprinse pe baza Serviciilor furnizate de catre Aweb Design si pentru intreg continutul incarcat in cadrul contului de Beneficiar al Serviciilor Aweb Design, indiferent de consecintele pe care aceste actiuni sau continut le-ar putea avea. Aweb Design nu isi asuma raspunderea pentru continutul publicat de catre Beneficiar si nici pentru actiunile acestora, indiferent de natura lor.
l.sa nu desfasoare activitati comerciale ilicite, asa cum apar acestea mentionate de catre legislatia in vigoare. Intreprinderea oricarei activitati ce poate fi considerata ilicita va atrage dupa sine suspendarea accesului la Servicii.
m.sa nu foloseasca domenii sau subdomenii care contin in mod abuziv nume de marci inregistrate ce nu apartin Beneficiarului sau care incalca drepturile legale ale unei alte parti si sa nu foloseasca domenii sau subdomenii care pot fi considerate, direct sau indirect, drept: calomnie, injurii, defaimare, obscenitate, pornografie, hartuire, limbaj licentios, discriminare, rasism, dar nelimitandu-se la acestea. Nerespectarea acestei obligatii atrage dupa sine suspendarea accesului la Servicii, iar raspunderea ii apartine in totalitate Beneficiarului si societatii comerciale care detine magazinul online in culpa.
n.sa isi asume raspunderea cu privire la continutul materialelor pe care le posteaza. Prin postare Beneficiarul sustine si garanteaza ca:
i.este titularul/proprietarul materialului postat sau este titularul unei autorizari ori a obtinut consimtamantul sau permisiunea de a utiliza materialul respectiv in orice fel si astfel poate sa dispuna de acesta prin includerea, reproducerea, distribuirea lui pe website si pe orice canale media;
ii.detine consimtamantul, autorizarea din partea fiecarei persoane identificabila, vizual sau auditiv, in continutul materialelor postate pe website de a utiliza imaginea si/sau vocea acesteia pe website, implicit in contexte publice, si pe orice canale media, in conditiile si limitele prevazute in prezentul document care stabileste termenii si conditiile utilizarii website-ului;
iii.nu va posta materiale care prin continutul lor sunt defaimatoare si care in mod direct sau indirect ar putea dauna site-ului Aweb Design sau oricaror terte persoane fizice sau juridice;
iv.nu va posta materiale obscene sau pornografice (cum ar fi acte sexuale explicite, nuditate frontala explicita, etc.) ori scene de violenta sau care indeamna la incalcarea drepturilor omului recunoscute prin legislatia romana si/sau tratate prin conventii internationale in domeniu;
v.nu va posta materiale al caror continut ar putea leza integritatea si demnitatea umana, care sunt defaimatoare, amenintatoare, de hartuire, cu continut violent, care sa instige la ura sau la discriminare impotriva unui grup dupa rasa, religie, etnie, sex, varsta, orientare sexual;
vi.nu va posta materiale al caror continut promoveaza in orice fel activitati ilegale cum ar fi dar fara a se limita la jocurile de noroc neautorizate;
vii.va clasifica drept „nerecomandat persoanelor sub 18 ani” materialele considerate neadecvate pentru a fi vizualizate de catre minori;
viii.va evita in orice circumstanta sa foloseasca identitatea unei alte presoane reale, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor existente in vigoare;
ix.prin incarcarea de imagini si descrieri de produs pentru folosirea Serviciilor, este de acord ca acestea sa devina publice si sa ofere acces catre acestea tuturor Utilizatorilor de Internet.
o.sa nu utilizeze niciun sistem automat care sa trimita cereri in mod repetat catre oricare dintre serverele Aweb Design si care ar putea cauza nefunctionarea sau functionarea incetinita a acestuia.

Art. 8 – Returnarea contravalorii platilor efectuate 

8.1 In orice situatie de restrictionare a serviciului pentru incalcarea de catre Beneficiar a oricarei obligatii contractuale, Beneficiarul nu are dreptul sa solicite despagubiri sau returnarea valorii contractului, indiferent de urmarile pe care le-ar putea avea restrictionarea de la folosirea Serviciilor.
8.2 Pentru serviciul se Gazduire, furnizorul ofera garantia returnarii contravalorii primei plati efectuate de catre Beneficiar, in termen de maxim 15 zile de la incasarea acesteia. Returnarea contravalorii primei plati nu va fi efectuata de catre Furnizor decat pe baza contract aditional de hosting, incheiat/agreat intre Furnizor si Beneficiar.
8.3 Contravaloarea softului de Magazin Online nu poate fii returnata. Conform legislatiei in vigoare orice produs digital care nu este livrat pe un format material, nu poate fii returnat.

Art. 9 – Modificarea Termenilor si Conditiilor de utilizare a Serviciilor 

9.1 Termenii si conditiile de utilizare a Serviciilor, disponibili la adresa https://www.awebshop.ro/termeni-conditii , fac parte integranta din prezentul Contract. Furnizorul si rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul Termenilor si Conditiilor de utilizare a Serviciilor, fara notificarea prealabila a Beneficiarului sau persoanelor care le utilizeaza. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii si conditiile pentru utilizarea Serviciilor, pentru a le putea consulta in orice moment. Orice noi functionalitati, instrumente, facilitati sau restrictii care sunt dezvoltate si aplicate pentru imbunatatirea Serviciilor, fac de asemenea obiectul prezentului Contract. Modificarile cu privire la tarife, modalitati si termene de plata devin efective in termen de 7 zile lucratoare de la publicarea acestora. Orice alte modificari ale Termenilor si conditiilor de utilizare a Serviciilor devin efective imediat, odata cu publicarea acestora la adresa https://www.awebshop.ro/termeni-conditii
9.2 Utilizarea Serviciilor (accesul, navigarea si inregistrarea unui cont de Beneficiar, crearea unui magazin) constituie un acord direct, deplin si neconditionat de respectare a Termenilor si Conditiilor de utilizare si a prezentului Contract, cu toate efectele si consecintele ce decurg din acesta. In cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu modificarile aduse Termenilor si conditiilor de utilizare a Serviciilor, Beneficiarul isi poate in orice moment anula contul, in caz contrar considerandu-se ca modificarile au fost pe deplin acceptate.

Art. 10 – Accesul la Serviciile Aweb Design 

10.1 Aweb Design va acorda permisiunea de utilizare a platformei si a Serviciilor sub conditia respectarii urmatorilor Termeni de folosinta:
a.Toti Utilizatorii cu statut de Persoane Juridice, Persoane Fizice Autorizate sau Persoane Fizice pot beneficia de Serviciile Aweb Design;
b.Domeniul pe care va fi gazduit magazinul online va fi achizitionat de catre Beneficiar;
c.Licenta platformei este valida pentru un singur domeniu;
d.Este interzisa copierea integrala sau partiala, distribuirea oricarei parti sau sectiuni a website-ului indiferent de mediul de stocare pe care se realizeaza copierea, precum si copierea in scopul distribuirii sau orice alte scopuri;
e.Este interzisa orice interventie care ar putea cauza disfunctionalitatea website-ului si a Serviciilor, chiar si temporara, fara autorizarea prealabila obtinuta, in scris, de la Aweb Design;
f.Este interzisa orice alterare sau modificare a oricarei parti a website-ului, exceptand acele modificari ori alterari, rezonabile, efectuate ca o necesitate a utilizarii corespunzatoare a website-ului si a Serviciilor pentru scopul in care acestea au fost create;
g.Este interzisa orice actiune care afecteaza negativ activitatile corecte, rezonabile si permise ale celorlati Utilizatori sau intimideaza, hartuieste ori agreseaza verbal sau vizual ceilalti Utilizatori ai site-ului si ai Serviciilor, inclusiv accesarea si utilizarea conturilor personale ale altor Utilizatori;
h.Este interzisa orice actiune chiar si prin omisiune sau activitate prin care s-ar putea facilita sau incuraja actiuni care incalca Termenii si conditiile enuntati in cuprinsul acestui document ori dispozitiile legale aplicabile pentru desfasurarea legala a activitatilor specifice;
i.Este interzisa orice actiune care poate afecta si interfera cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restrictioneaza utilizarea sau copierea unui continut sau cu elemente care intaresc limitele de utilizare a site-ului sau a continutului acestuia;
j.In cazul in care detinatorul unui cont de utilizator nu s-a mai autentificat in cont pe parcursul a mai mult de 6 luni, contul de utilizator va fi temporar suspendat, iar magazinele online asociate acelui cont nu vor mai fi vizibile. In cazul in care nu va mai fi inregistrata nicio activitate ulterior suspendarii, Aweb Design isi rezerva dreptul de a elimina definitiv din sistem aceste conturi inactive si informatiile asociate acestora;
k.Orice incalcare a prezentului Contract va avea ca rezultat suspendarea accesului la Serviciile Aweb Design. Utilizatorii nu au dreptul sa solicite despagubiri sau returnarea sumelor de bani achitate chiar si in avans, indiferent de urmarile pe care le-ar putea avea restrictionarea de la folosirea Serviciilor.
l. Furnizorul are dreptul de a suspenda servicul oferit in orice situatie in care Beneficiarul isi mareste brusc si pentru scurta durata traficul pe site de mai mult de cinci ori decat media zilnica a traficului inregistrat in ultimele sase saptamani pe site.
Orice website gazduit pe serverele Aweb Design si care utilizeaza o mare parte din resursele serverului (ca de exemplu, fara a se limita numai la: utilizarea procesorului, a memoriei si resurselor retelei) poate fi suspendat fara preaviz
10.2 Accesarea si utilizarea Serviciilor necesita crearea unui cont de Utilizator. Prin prezenta, Beneficiarul declara ca isi asuma integral responsabilitatea pentru toate si oricare dintre activitatile realizate prin intermediul contului pe care il deschide pe website.
10.3 Sistemul Aweb Design poate contine linkuri, spoturi sau bannere publicitare cu legaturi catre alte site-uri, care nu sunt proprietatea si nici nu se afla sub controlul Aweb Design. Aweb Design nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul, politica, practicile sau regulile instituite de oricare alt site si recomanda Beneficiarului luarea la cunostinta despre termenii si conditiile de utilizare pentru fiecare dintre site-urile vizitate dupa parasirea site-ului Aweb Design.

Art. 11 – Anularea si stergerea contului de Utilizator 

11.1 Utilizatorii isi pot anula oricand contul printr-o cerere scrisa catre InterLink Group SRL. Odata cu anularea unui cont de utilizator, magazinele online asociate acestuia nu vor mai putea importa produsele InterLink. Conturile de utilizator anulate si toate informatiile corespunzatoare acestora vor fi sterse automat, in cazul in care contul de utilizator nu este reactivat in termen de maxim 1 luna de la data anularii. Pentru reactivarea contului de utilizator este necesara exprimarea acceptului in scris cu privire la aceasta actiune.
11.2 InterLink Group SRL poate suspenda sau sterge acele conturi de Utilizator, asupra carora exista suspiciuni cu privire la desfasurarea de activitati frauduloase sau ilicite
11.3 Administratorul site-ului poate suspenda sau sterge acele conturi de Utilizator care au incalcat integral sau partial prevederile prezentului Contract si Termenii si Conditiile de utilizare a Serviciilor Aweb Design.

Art. 12 – Excluderea unor garantii 

12.1 Aweb Design nu garanteaza ca:
1.Utilizarea Serviciilor va indeplini cerintele si asteptarile Beneficiarului;
2.Accesul si folosirea Serviciilor se va desfasura in permanenta in cele mai bune conditii, fara intreruperi, erori de functionare si in deplina siguranta;
12.2 Serviciilor nu li se vor aplica niciun fel de conditii, garantii sau orice alti termeni (inclusiv orice termeni impliciti cu privire la calitatea, compatibilitatea satisfacatoare in conformitate cu descrierea), cu exceptia celor prevazuti in mod explicit in prezentul acord.
12.3.Modulele/Plugin-urile/Temele externe create de alte companii in afara de Aweb Design vor putea fii instalate si vor functiona fara sa necesite modificari ale codului sursa. Aweb Design nu poate testa orice modul/plugin/tema extern(a), drept urmare nu putem stii cum va afecta acesta functionalitatea site-ului/sistemului dumneavoastra. Orice instalare/folosire a unui modul/plugin/tema extern(a) este facuta pe proprie raspundere a beneficiarului. In cazul in care un modul/plugin/tema extern(a) creaza probleme, Aweb Design va poate ajuta sa rezolvati problemele contra cost (25Euro/Ora de lucru) in functie de timpul disponibil.
12.4 Dupa instalarea magazinului online si trimiterea doccumentatiei aferente acestuia Aweb Design nu este responsabil pentru suportul online a magazinului.
12.5 In cazul importului de produse de la orice furnizor de produse inclusiv InterLink, Aweb Desing nu garanteaza pentru continutul acestuia sau pentru informatiile ce sunt prezentate ca structura, produse, categorii, filtre sau orice alta informatie ce este servita direct de furnizorul de produse cu ajutorul Feed-ului/API-ului oferit de furnizor.


Art. 13 – Confidentialitatea informatiilor 

13.1 Fiecare parte va asigura confidentialitatea tuturor informatiilor (incusiv termenii si conditiile prezentului contract) si a documentatiei, inclusiv, dar fara a se limita la, informatiile referitoare la activitatea comerciala sau secrete de comert ori profesionale, procese, know-how, etc. sau metode folosite de cealalta parte in desfasurarea activitatii, obtinute de la cealalta parte in urma sau in legatura cu prezentul contract. Pentru a proteja drepturile si interesele celeilalte parti din prezentul contract, o parte poate dezvalui doar acele informatii confidentiale referitoare la cealalta parte care sunt solicitate de personalul propriu autorizat sau cel al societatilor autorizate in scopul realizarii prezentului contract ori autoritatilor la cerere si chiar si prin efectul legii.
13.2 Fiecare dintre parti consimte: ca nu va folosi nicio informatie confidentiala referitoare la cealalta parte in niciun alt scop decat pentru indeplinirea unei obligatii a sa rezultata din prezentul contract sau pentru exercitarea unor drepturi nascute din prezentul Contract; ca nu va copia si nu va dezvalui nicio informatie confidentiala unei terte parti fara consimtamantul scris al reprezentantului autorizat al celeilalte parti. Cu toate acestea, ambele parti au voie sa dezvaluie informatii referitoare la prezentul contract reprezentantilor autorizati ai societatilor asociate, inclusiv celor care le ofera acestora asistenta in privinta prezentului contract, sub rezerva asumarii obligatiilor de confidentialitate corespunzatoare.
13.3 Prevederile prezentului capitol nu se aplica informatiilor confidentiale in privinta carora destinatarul poate demonstra, in favoarea partii care a facut dezvaluirea, ca:
a.la data dezvaluirii erau deja cunoscute destinatarului (fara a avea obligatia de a pastra confidentialitatea asupra acestora);
b.dupa data dezvaluirii sunt obtinute legal de destinatarul actionand cu buna credinta de la o terta parte independenta care nu se afla sub rezerva niciunei obligatii de a pastra confidentialitatea asupra respectivei informatii confidentiale;
c.la momentul dezvaluirii erau in totalitate sau fusesera aduse la cunostinta publicului prin alte metode decat prin neglijenta destinatarului sau incalcarea restrictiilor prevazute in contract sau in anexele acestuia;
d.au fost in mod independent insusite de sau in numele destinatarului fara a avea acces la vreuna din informatiile confidentiale;
e.se solicita dezvaluirea lor prin lege, prin actiuni in instanta, de organe sau institutii guvernamentale sau de alte autoritati de reglementare;
f.s-a acordat un consimtamant scris pentru dezvaluire.
g.PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
In masura in care Furnizorul proceseaza date cu caracter personal, acesta actioneaza numai in calitate de persoana imputernicita a Beneficiarului. In acest sens, Furnizorul va actiona numai la instructiunile si conform instructiunilor Beneficiarului.
Beneficiarul va raspunde si va despagubi pe Furnizor integral pentru toate cheltuielile, prejudiciile si daunele, cauzate Furnizorului de orice actiune sau pretentie rezultand din prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Furnizor conform instructiunilor Beneficiarului.

Art. 14 – Limitarea raspunderii 

14.1 Partile sunt de acord ca informatiile si serviciile reglementate prin acest contract sa fie furnizate „asa cum sunt”, fara nicio garantie de orice fel.
14.2 Sub rezerva prevederilor clauzei 16.3, niciuna dintre parti nu va fi tinuta sa raspunda, in nicio situatie, pentru pagube speciale, accidentale, colaterale, indirecte sau punitive, pierderea veniturilor sau profiturilor, pierderea castigurilor, pierderea afacerii, pierderea fondului de comert, pierderea tranzactilor, pierderea de date, pierderea folosintei unei proprietati, costurile executarii obligatiilor prin substituirea persoanelor, a echipamentelor sau servicilor si costuri de timp mort, indiferent de cum s-au produs aceste situatii, si fie ca sunt produse din culpa (inclusiv neglijenta), prin incalcarea obligatiilor contractuale sau din orice alte motive, si indiferent daca puteau fi prevazute sau nu in mod rezonabil la data contractarii.
14.3 Nicio prevedere a articolului 16 nu va exclude sau nu va limita raspunderea Beneficiarului in ceea ce priveste:
a.indeplinirea propriilor obligatii de plata a serviciului in termenii si conditiile prevazute in prezentul contract;
b.degradarea, afectarea in orice fel a sistemului Aweb Design, conform specificatiilor din prezentul contract;
c.nerespectarea obligatiilor de confidentialitate si a garantiilor expres indicate;
d.nerespectarea obligatiilor privind utilizarea corecta a serviciului.
14.4 Nicio prevedere din prezentul contract nu exclude sau nu limiteaza raspunderea oricareia dintre parti: pentru frauda; sau in legatura cu despagubirile relative la drepturile de proprietate intelectuala prevazute la capitolul 17 de mai jos.
14.5 Beneficiarul va despagubi si va exonera de orice raspundere Aweb Design pentru orice actiuni, pierderi, costuri, pagube, pedepse, cheltuieli, taxe (inclusiv taxe judiciare suportate si/sau la plata carora este obligat Aweb Design), actiuni in justitie, reclamatii sau cereri care au orice legatura cu prezentul Contract aduse impotriva Aweb Design sau cu care Aweb Design este amenintat de catre un tert si care rezulta din utilizarea de catre Beneficiar a Serviciilor, sau din orice actiune sau omisiune intentionata sau neglijenta din partea Beneficiarului. Beneficiarul ii va acorda de asemenea Aweb Design, exclusiv pe cheltuiala Beneficiarului, imputernicire deplina, informatiile si asistenta rezonabil necesara pentru apararea, rezolvarea sau solutionarea unor asemenea pretentii.
14.6 Aweb Design sau colaboratorii acestuia nu isi asuma in niciun caz responsabilitatea pentru pierderi de ordin financiar sau comercial, si pentru nicio pierdere indirecta sau pe cale de consecinta pe care o poate suferi Utilizatorul. Acestea includ orice pierderi de profit (indiferent daca sunt suferite direct sau indirect), orice pierdere de patrimoniu sau privind reputatia firmei, sau orice pierdere de date suferita.
14.7 Aweb Design nu este raspunzator pentru pierderile sau stergerile de informatii survenite in urma actiunilor directe sau indirecte efectuate de Utilizatori asupra datelor. In cazul in care informatiile, in functie de natura lor, pot fi recuperate, operatiunea de recuperare revine exclusiv in sarcina Utilizatorilor. Recuperarea informatiilor poate fi realizata de Utilizatori in termen de maxim 72 de ore de la stergere, folosind optiunile existente in cont. Aweb Design nu garanteaza posibilitatea de recuperare pentru toate informatiile pierdute si nu garanteaza integritatea datelor obtinute in urma operatiunii de recuperare.
14.8 Aweb Design sau colaboratorii acestuia nu vor fi raspunzatori pentru orice pierdere sau prejudiciu suportat de Utilizatori, ca urmare a:
a.Eventualelor modificari pe care Aweb Design le-ar putea aduce Serviciilor, ca urmare a interuperilor temporare sau definitive aduse de catre Aweb Design in furnizarea Serviciilor sau ca urmare a eliminarii automate si definitive din sistem a conturilor suspendate pentru inactivitate si a informatiilor continute de catre acestea;
b.Pierderii, stergerii, coruperii sau eventualelor erori de stocare a continutului incarcat sau transmis de Utilizator in cadrul procesului de utilizare a Serviciilor;
c.Nerespectarii de catre Utilizatori a obligatiei de a comunica exclusiv informatii corecte si autentice cu privire la identitate, date de contact si orice fel de detalii despre produsele oferite in cadrul magazinului online (nume produs, pret produs, descriere produs, imagini s.a.);
d.Nerespectarii de catre Utilizatori a obligatiei de a asigura securitatea contului si a datelor de acces.

Art. 15 – Disponibilitatea serviciului 

15.1 Aweb Design isi rezerva dreptul de a modifica structura si interfata oricarei pagini sau subpagini a website-ului Aweb Design in orice moment si de a intrerupe temporar sau permanent, partial sau in totalitate Serviciile puse la dispozitia publicului prin intermediul acestui website, urmand sa onoreze toate obligatiile contractuale aflate in derulare, pana la expirarea pachetelor de servicii contra-cost deja achizitionate.

Art. 16 – Cesiunea 

16.1 Cu exceptia prevederilor de mai jos, atat Aweb Design cat si Beneficiarul nu au dreptul de a cesiona, subcontracta, sublicentia sau instraina sau de transfera in orice alt mod unul sau toate drepturile ori obligatiile sale din prezentul contract catre orice terti, in general.
16.2 Oricare dintre parti poate cesiona, nova ori transfera in orice mod permis de legea aplicabila oricare dintre drepturile sau obligatiile sale din prezentul Contract uneia dintre societatile asociate (sau succesorilor sai ori ai acestora, prin fuziune sau prin achizitionarea tuturor activelor sale ori ale acestora), cu acordul prealabil in scris al celeilalte parti (care nu va fi refuzat sau intarziat in mod nejustificat).
16.3 Aweb Design poate subcontracta oricare sau toate obligatiile sale din prezentul Contract catre o terta parte, cu conditia ca Aweb Design sa asigure indeplinirea intocmai de catre tert a obligatiilor sale asumate fata de Beneficiar.

Art. 17 – Drepturile asupra proprietatii intelectuale 

17.1 Sub rezerva restrictiilor si termenilor prezentati in contract, Aweb Design acorda Beneficiarului o licenta ne-exclusiva, ne-transferabila pentru utilizarea programelor software, echipamentului sau a altor materiale furnizate in baza sau in legatura cu Contractul numai si in masura in care este necesar pentru utilizarea Serviciilor furnizate in baza acestuia.
17.2 Toate drepturile asupra proprietatii intelectuale pentru orice software, patente, echipamente sau alte materiale inclusiv documentatia, furnizate Beneficiarului in baza sau in legatura cu Contractul, sunt si vor fi detinute numai de Aweb Design sau de furnizorii sai.

Art. 18 – Incetarea contractului 

18.1 Contractul poate inceta (i) in cazul in care Beneficiarul renunta la folosirea serviciilor Aweb Design, prin anularea definitiva a contului sau (ii) daca oricare dintre Parti intra in incapacitate de plata si/sau sunt declansate proceduri pentru declararea falimentului, dizolvarea si/sau lichidarea sa.
18.2 Aweb Design isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare de catre Beneficiar a oricarei obligatii asumate prin prezentul contract. Contractul se considera reziliat de drept printr-o notificare, fara indeplinirea altor formalitati prealabile, rezilierea intervenind cu efect imediat de la data comunicarii si fara a fi necesara interventia instantei.

Art. 19 – Notificari / Comunicari 

19.1 Orice comunicare ce urmeaza a fi efectuata in legatura cu aspectele reglementate prin acest Contract va fi trimisa folosindu-se datele de identificare cuprinse in prezentul Contract sau in cazul unor modificari, datele actualizate din contul Beneficiarului.
19.2 Beneficiarul accepta si este de acord sa primeasca prin posta sau posta electronica comunicari sau alte mesaje tehnice, comerciale sau de natura informativa din partea Aweb Design.
19.3 Toate notificarile si corespondenta vor fi facute in scris si transmise prin posta, posta electronica sau fax. Astfel de notificari vor fi considerate primite daca:
a.sunt inmanate personal si destinatarul le accepta prin semnatura;
b.imediat ce au fost distribuite la adresa data, iar expeditorul primeste confirmarea de primire, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire; sau
c.la data si ora inregistrate de fax in cazul trimiterii prin fax. – posta electronica, data si ora cand s-a primit emailul.

Art. 20 – Prevederi speciale 

20.1 Semnarea prezentului contract nu implica stabilirea unui raport comercial de natura exclusiva intre Aweb Design si Beneficiar.
20.2 Benficiarul accepta si este de acord sa nu i se acorde niciun drept de utilizare a niciunui element din instalatii, din facilitatile de functionare sau din alta infrastructura folosite sau puse la dispozitie de Aweb Design pentru furnizarea de Servicii, altul decat dreptul de utilizare a Serviciilor, asa cum este acesta descris in Contract. Beneficiarul nu va primi niciun drept sau titlu cu privire la retea sau o parte din retea, instalatii sau echipament detinuta sau utilizata de Aweb Design pentru a oferi Servicii.

Art. 21 – Penalitati 

21.1 Orice intarziere a platii, care depaseste cu mai mult de 14 zile termenul de plata convenit, obliga Beneficiarul sa plateasca o taxa de penalizare de 0,10% pe zi din valoarea acesteia.

Art. 22 – Forta majora 

22.1 Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii, cu cerinta notificarii partenerului contractual.
22.2 Orice eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile contractuale, va fi considerat caz de forta majora.
22.3 Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore, impreuna cu avertizarea asupra efectelor si intinderii posibile a fortei majore, se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie. Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei in maximum 5 (cinci) zile de la incetare. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 3 luni, fiecare partener contractual poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, niciuna din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

Art. 23 – Dispozitii finale 

23.1 Prezentul contract va putea fi completat, interpretat sau modificat doar prin act aditional acceptat de reprezentantii legali ai ambelor parti.
23.2 Orice renuntare la orice drept sau remediu in baza prezentului Contract trebuie sa fie facuta in scris. Cu exceptia cazului in care se stipuleaza in mod expres altfel, orice renuntare va fi efectiva numai in cazul si scopul pentru care este data.
23.3 Fiecare dintre prevederile prezentului contract este independrice drept sau remediu in baza prezentului Contract trebuie sa fie facuta in scris. Cu exceptia cazului in care se stipuleaza in mod expres altfel, orice renuntare va fi efectiva numai in cazul si scopul pentru care este data.
23.3 Fiecare dintre prevederile prezentului contract este indeenta, in consecinta, daca orice astfel de prevedere este sau devine nula sau nu poate fi pusa in executare in orice privinta potrivit legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea in executare a celorlalte prevederi ale contractului, iar partile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu buna-credinta in vederea inlocuirii acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfacatoare pentru orice autoritate competenta in materie.
23.4 Oricare persoana care accepta prezentul contract in numele uneia dintre parti, declara si garanteaza ca a fost pe deplin imputernicita si ca au fost intreprinse toate masurile necesare exprimarii unui consimtamant valabil in numele partii pe care o reprezinta.
23.5 Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare al Curtii, cu Regulile de procedura ale acestei Curti, cu art. 4 al Conventiei Europene de arbitraj comercial si international incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961 excluzand instantele obisnuite.
23.6 Completul de arbitraj este format dintr-un arbitru desemnat in conditiile procedurilor aplicabile.
23.7 Decizia data in arbitraj va fi finala, obligatorie si executorie.